Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Trung tâm Quy hoạch - Tư vấn tổng hợp 2

Đề xuất các khu vực phát triển đô thị tỉnh Bình Dương
Khu dịch vụ - đô thị Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một                     .    Khu dịch vụ - thể dục thể thao Bưng Đỉa, thị xã Bến Cát                         Khu đô thị Đại học Cổng Xanh    ...

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN TỔNG HỢP 2