Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Công Đoàn

Viện Quy hoạch tham gia giải bóng đá Mini CB,CC VC lao động- đoàn thanh niên năm 2014
Sáng ngày 10/5, Công đoàn Viên chức và Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức giải bóng đá Mini " Cán bộ, công chức, viên chức, lao động- đoàn thanh niên năm 2014" kỷ niệm 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 -19/05/2014).