Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ UBND tỉnh Bình Dương

Báo cáo Thiết Kế Xây dựng Trung Tâm Hành chính huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên
Sáng 15/10, tại Phòng họp B của UBND tỉnh (tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp nghe báo cáo phương án thiết kế khu Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên. Tham dự có...

Bình Dương thành lập thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên
    Ngày 29/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát và huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và nâng...

9 tháng đầu năm 2013, GDP tăng 10,8%
Sáng 24-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã chủ trì phiên họp lần thứ 57 thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

UBND tỉnh Bình Dương thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2013
Sáng 24-6, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp UBND tỉnh lần thứ 48 để thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự có...

Phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020
TTĐT - Trong những năm qua, khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã phát triển đúng hướng với tốc độ khá cao, đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.