Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Hội kiến trúc Việt Nam

Chương trình hội thảo “ kiến trúc xanh – mô hình kiến trúc đương đại” của Hội kiến trúc sư Bình Dương
Sáng ngày 15/06/2013 tại nhà hàng Phú Thịnh, Hội kiến trúc sư (KTS) tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình hội thảo với nội dung  “ kiến trúc xanh – mô hình kiến trúc đương đại”, tham dự tại buổi hội thảo có Phó Chủ tịch...