Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội

Bất động sản Bình Dương: Hạ tầng là lực đẩy
Không nằm ngoài “vùng phủ sóng” khó khăn chung của thị trường bất động sản, song thời gian qua, Bình Dương vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về mức độ hấp dẫn nhờ sự bứt phá về hạ tầng.