Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Quy hoạch phân khu

Báo cáo Đề xuất quy hoạch cụm cảng, trung tâm Logistics Dĩ An
 Sáng 11-7, tại UBND tỉnh, đã diễn ra buổi báo cáo về   Đề xuất quy hoạch cụm cảng, trung tâm Logistics Dĩ An, do Ông Huỳnh Văn Minh-Viện trưởng Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương trình bày , đến dự có Ông Lê Thanh Cung Chủ tịch UBND...

Thông qua đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020
TTĐT - Sáng 24 - 5, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 41 thông qua đề án “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025”. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần...