Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Các công trình khác

THẨM TRA THIẾT KẾ NHÀ Ở XÃ AN SINH XÃ HỘI BECAMEX - KHU 3 KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING MỞ RỘNG
Các công trình thẩm tra TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP

TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG
Đầu tư xây dựng Trung tâm lưu trữ tập trung Tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản các tài liệu lưu trữ của cơ quan Nhà nước, các ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân. Qua đó sẽ từng bước hiện đại hóa công...

Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm ĐH Y Dược tại Bình Dương
Xây dựng Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm ĐH Y Dược tại Bình Dương.  để đám ứng nhu cầu đào tạo sau đại học, góp phần nâng cao trình độ chuyên sâu trong y học của cả nước. Khu đất dự kiến xây dựng có diện tích 20.000m2 trên đường tạo...

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN - THIẾT KẾ THI CÔNG TIÊU BIỂU
Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất; kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và...

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THẨM TRA TIÊU BIỂU CỦA VIỆN QUY HOẠCH NĂM 2014
Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng tại Việt...