Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Quy hoạch chung

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp Bình Dương đến năm 2020
- Sáng 17-9, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm chủ trì họp nghe Sở Công Thương báo cáo dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thực trạng phát triển NƠXH tại Bình Dương
Bình Dương được biết đến là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%, chính vì vậy nhu cầu về nhà phục vụ cho các đối tượng để phát triển kinh tế là rất lớn, đặc biệt là nhà ở xã hội (NƠXH). Xác...