Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Sơ đồ tổ chức

Viện Quy hoạch phát triên đô thị Bình Dương báo cáo năng lực của tổ chức và cá nhân trong đơn vị
1Tên đơn vị: Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương, Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Số điện thoại: 0650.2220202,Số fax: 0650.2220204 Email: vienquyhoach@binhduong.gov.vn ...

Sơ đồ tổ chức Viện Quy hoạch
1. Lãnh đạo Viện gồm: Viện Trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng 2.  Hội đồng khoa học Viện 3. Các phòng nghiệp vụ: - Phòng hành chính kế toán - Phòng tổ chức - Lao động - Phòng Thông tin – Tổng hợp - Phòng đào...

CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lãnh đạo Viện gồm: Viện Trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng 2.  Hội đồng khoa học Viện 3. Các phòng nghiệp vụ: - Phòng hành chính kế toán - Phòng tổ chức - Lao động