Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

Hồ sơ đề xuất các Khu vực phát triển đô thị Bình Dương

Sáng ngày 27/03/2014 tại phòng họp Viện quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương, Ông Huỳnh Văn Minh -Viện trưởng Viện quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương đã chủ trì cuộc họp về Hồ sơ đề xuất các Khu vực phát triển đô thị Bình Dương.

Viện trưởng Huỳnh Văn Minh đã giới thiệu tổng quan đôi nét về Bình Dương và Viện quy hoạch, bên cạnh đó là thông qua nội dung Nghị định 11; và quan điểm đề xuất các khu vực phát triển đô thị bao gồm các quan điểm chính và lý thuyết phát triển TOD


Viện trưởng Huỳnh Văn Minh trình bày quan điểm đề xuất khu vực phát triển đô thị Bình Dương

TOD là hình thức phát triển đô thị phổ biến trên thế giới. Do đó, Bình Dương với ưu thế của một tỉnh phát triển nhanh và mạnh, việc lựa chọn phát triển TOD sẽ giúp tỉnh đi tiên phong so với các đô thị khác. Ý nghĩa của việc phát triển đô thị theo TOD  là tạo nên nền kinh tế đô thị vững mạnh và cãi thiện dân sinh.Đồng thời giúp tỉnh thu hút được nhiều nguồn nhân lực và nguồn vốn, là điều kiện để Bình Dương tiến lên đô thị loại I.

 Tiến sĩ khoa học Ngô Viết Nam Sơn – chuyên qua về lịch vực Quy hoạch đã đóng góp ý kiến phát triển TOD

Tại buổi họp đề xuất các Khu vực phát triển đô thị Bình Dương. Tiến sĩ khoa học Ngô Viết Nam Sơn – chuyên qua về lịch vực Quy hoạch đã đóng góp ý kiến phát triển TOD  về kỹ thuật, chiến lược, và chính sách: “ tập trung đầu tư vào các điểm đầu mút như Suối Tiên, Thành phố mới Bình Dương, sẽ giúp thúc đẩy các điểm còn lại phát triển tốt. Phát triển TOD tại đầu mối Suối Tiên không cần chờ tuyến metro số 1 của TP.HCM xây xong mà nên chủ động đầu tư, kết nối giao thong công cộng tốt,1 kết hợp Bus và Metro để bổ trợ nhau….”

Kết thúc cuộc họp Viện Trường Huỳnh Văn Minh đã cảm ơn những đóng góp của các chuyên, các sở ban nghành, và huyện thị đã đóng góp ý kiến cho Hồ sơ đề xuất các Khu vực phát triển đô thị Bình Dương. Chủ trì cuộc họp rút ra kết luận: “Để làm rõ và chỉnh sửa dự thảo, Viện Quy hoạch sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung bao gồm, cần bổ sung khu dịch vụ Bàu Bàng vào nhóm A- nhóm khu vực có chức năng riêng biệt, bỏ khu dịch vụ TOD  Thới Hòa và cần chỉnh sửa lại 1 số khu vực. Sau khi điều chỉnh dự thảo Viện Quy hoạch sẽ báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và ban hành chủ trương.”

Các tin khác