Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

QH chi tiết 1.500 Cảng và Trung tâm Logistic Tân Vạn

“Quy hoạch, xây dựng Cụm cảng Logistics Tân Vạn là cần thiết. Cụm cảng này sẽ mang lại giá trị kinh tế cao trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thế giới, phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung)

 

Dịch vụ logistics nước ta bắt đầu phát triển từ những năm 1990 trên cơ sở của dịch vụ giao nhận vận tải, kho vận. Hiện nay, cả nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics (so với con số 700 trước năm 2005) như dịch vụ giao nhận vận tải, kho bãi, bốc dỡ , đại lý vận tải, đại lý giao nhận, dịch vụ logistics… chủ yếu tập trung tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Có thể phân loại ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay như sau:

1. Các doanh nghiệp khai thác vận tải: dịch vụ vận tải (đường bộ, đường biển, hàng không..)

2.Các doanh nghiệp khai thác cơ sở hạ tầng tại các điểm nút (cảng, sân bay, ga…)

3.Các doanh nghiệp khai thác kho bãi, bốc dỡ và dịch vụ logistics

4.Các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa, doanh nghiệp 3PL và các doanh nghiệp khác như giải pháp phần mềm logistics, tư vấn, giám định, kiểm tra, tài chánh

 

                               CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG      

Cảng và Trung tâm Logistic Tân Vạn -Bình Dương                        

1.       Các điều kiện tự nhiên:

1.1.                        Vị trí và giới hạn khu đất:

 

Hình 1- Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất

-      

 

Vị trí: Khu vực quy hoạch có vị trí ở phía Đông Nam tỉnh Bình Dương. Khu đất có phạm vi quy hoạch thuộc  phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

-       Ranh giới quy hoạch:

Toàn bộ diện tích khu Cảng và trung tâm logistics và cảng Tân Vạn khoảng 37,5260ha. Trong đó:

+  Khu 1: Khu trung tâm logistics có diện tích khoảng 30,1774ha. Có tứ cạnh tiếp giáp như sau:

-  Phía Bắc giáp: rạch Bà Lồ là ranh giới Bình Dương- Đồng Nai.

-  Phía Nam giáp: đường ĐT743A và khu dân cư hiện hữu.

-  Phía Đông giáp:đường đất hiện hữu..

-  Phía Tây giáp : Khu du lịch công ty Pacific – Thủy Châu.

+  Khu 2: Khu Cảng Tân Vạn: có diện tích khảng 7,3486 ha. Có tứ cạnh tiếp giáp như sau:

-  Phía Bắc giáp: khu dân cư, rạch Bà Lồ là ranh giới Bình Dương- Đồng Nai.

-  Phía Nam giáp: khu dân cư hiện hữu.

-  Phía Đông giáp: rạch Bà Lồ

-  Phía Tây giáp : đường ĐT 743A.

 

 

Hình 2- Sơ đồ không ảnh

 


Các tin khác