Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HIẾU LIÊM HUYỆN BẮC TÂN UYÊN – TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HIẾU LIÊM HUYỆN BẮC TÂN UYÊN – TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020

Xã Hiếu Liêm có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp . Vùng đất cứng phù hợp phát triển chăn nuôi và trồng cây lâu năm, vùng đất ven sông phù hợp phát triển cây ăn quả. Khu vực không có thiên tai nên có điều kiện thời tiết ổn định để phát triển sản xuất.

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng chính trong nền kinh tế tại Hiếu Liêm.

- Hoạt động nông nghiệp theo trang trại lớn tại Hiếu Liêm không cần nhiều nhân công nhưng đem lại giá trị sản xuất rất cao. Từ đó, nông nghiệp đem lại cuộc sống tốt cho người dân.

 

 

Các tin khác