Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THƯỜNG TÂN HUYỆN TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THƯỜNG TÂN HUYỆN TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

 Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020

 

—Huyện Tân Uyên nằm ở phía Đông tỉnh Bình Dương. Theo quy hoạch chung đô thị Bình Dương, huyện sẽ chia tách thành quận Nam Tân Uyên - phát triển công nghiệp - dịch vụ, và huyện Bắc Tân Uyên - phát triển nông nghiệp. Như vậy, nông nghiệp - nông thôn có vai trò quan trọng với sự phát triển của huyện. trong đó nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh hóa.
—Xã Thường Tân đang phát triển ngành công nghiệp, trong đó chủ yếu là khai thác đá xây dựng, và ngành nông nghiệp, chăn nuôi.
—Việc lập quy hoạch nông thôn mới xã THƯỜNG TÂN, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 sẽ đem đến cái nhìn tổng quát, xây dựng các định hướng phát triển kinh tế xã hội cho toàn xã, lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng phục vụ nhu cầu nhân dân, tạo điều kiện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội của toàn xã.
•Tổng số lao động trong độ tuổi chiếm 50,2% tổng dân số.
•Trong đó lao động có việc làm chiếm 83,4%.
•Thu nhập bình quân là 26triệu. 

 

 

 

Các tin khác