Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

CÁC QUY HOẠCH PHÂN KHU TIÊU BIỂU

STT TÊN GỌI TÓM TẮT
1 PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 1.014,85 ha

là phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, với tứ cận như sau

:- Đông giáp: phường  Hiệp An

;- Tây giáp: sông Sài Gòn;

-Nam giáp: xã Tương Bình Hiệp;

- Bắc giáp: xã Phú An (thị xã Bến Cát);

2 PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 244,89 ha

RANH GIỚI: là phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, với tứ cận như sau:

- Đông giáp: phường  Phú Hòa;

- Tây giáp: Sông Sài Gòn. phường Chánh Mỹ;

- Nam giáp: phường Chánh Nghĩa;

- Bắc giáp: phường phường Hiệp Thành;

3 PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH, THỊ XÃ THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 286,56 ha

RANH GIỚI: là phường thuộc thị xã Thuận An, với tứ cận như sau:

- Đông giáp: phường Thuận Giao;

- Tây giáp: xã An Sơn;

- Nam giáp: phường Bình Nhâm;

- Bắc giáp: phường An Thạnh;

4 PHƯỜNG ĐỊNH HÒA, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 792,99 ha

RANH GIỚI: là phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, với tứ cận như sau:

- Đông giáp: phường  Hòa Phú, Phú Mỹ;

- Tây giáp: phường Tương Bình Hiệp;

- Nam giáp: phường Hiệp Thành;

- Bắc giáp: phường Hòa Lợi (hị xã Bến Cát);

5

PHƯỜNG AN THẠNH, THỊ XÃ THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 746,74 ha

RANH GIỚI: là phường thuộc thị xã Thuận An, với tứ cận như sau:

- Đông giáp: phường Thuận Giao;

- Tây giáp: xã An Sơn;

- Nam giáp: phường Hưng Định;

- Bắc giáp: phường Phú Thọ TP. TDM (suối Cát làm ranh giới);

6  PHƯỜNG AN BÌNH, THỊ XÃ DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 339,85 ha

VỊ TRÍ:

. Ranh giới phường có tứ cận như sau:

- Phía Nam giáp phường Linh Tây thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp phường Dĩ An thuộc thị xã Dĩ An;

- Phía Đông giáp phường Linh Xuân và Linh Trung thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Tây giáp thị trấn Dĩ An thuộc thị xã Dĩ An, phường Tam Phú, Tam Bình và Bình Chiểu thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

7 PHƯỜNG BÌNH AN, THỊ XÃ DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 603,45 ha

VỊ TRÍ

Theo ranh và vị trí của Phường Bình An là 603,45 ha. Với tứ cận ranh như sau:

- Phía đông: giáp phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An và phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai;

- Phía tây: giáp phường Tân Đông Hiệp và Đông Hòa, thị xã Dĩ An;

- Phía nam: giáp phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An;

- Phía bắc: giáp phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

8 PHƯỜNG BÌNH THẮNG, THỊ XÃ DĨ AN , BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 546,84 HA

RANH GIỚI VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Theo ranh và vị trí của Phường Bình Thắng là 546,84 ha. Với tứ cận ranh như sau:

- Nam giáp: phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An và phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh;

- Bắc giáp: phường Tân Vạn, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Đông giáp: phường Bình Đa và Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Tây giáp: phường Bình An và Đông Hòa, thị xã Dĩ An;

9 PHƯỜNG HIỆP AN, TP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 681,32ha

VỊ TRÍ

Hiệp An thuộc tp Thủ Dầu Một, có tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp: Phường Định Hòa (đường Đại lộ Bình Dương là ranh giới);

- Phía Tây giáp: Xã Tân An và Tương Bình Hiệp (đường Nguyễn Chí Thanh là ranh giới).

- Phía Nam giáp: Xã Tương Bình Hiệp (đường Nguyễn Chí Thanh là ranh giới);

- Phía Bắc giáp: Xã Tân Định - huyện Bến Cát và sông Thị Tính;

10 PHƯỜNG TÂN BÌNH, THỊ XÃ DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 1.036,84 ha

 Ranh giới phường có tứ cận như sau:

-Phía nam: Giáp phường Tân Đông Hiệp.

-Phía bắc: Giáp thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên và xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

-Phía đông: Giáp phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

-Phía tây: Giáp phường An Phú, thị xã Thuận An.

11 PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP, THỊ XÃ DĨ AN, BÌNH DƯƠNG    

QUY MÔ: 1.403,08ha

VỊ TRÍ

Phường Tân Đông Hiệp nằm ở trung tâm thị xã Dĩ An có ranh giới trải dài từ tây sang đông với diện tích tự nhiên 1.403,08ha. Ranh giới phường có tứ cận như sau:

-Phía nam: giáp phường Đông Hòa và phường Dĩ An thuộc thị xã Dĩ An ;

- Phía bắc: giáp phường Tân Bình;

- Phía đông: giáp phường Bình An và thành phố Biên Hòa;

- Phía tây: giáp phường Bình Hòa thuộc thị xã Thuận An;

12 PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 1.140,09 ha

RANH GIỚI: là phường thuộc thị xã Thuận An, với tứ cận như sau:

- Đông giáp: phường An Phú, phường Bình Hòa;

- Tây giáp: phường Hưng Định, phường Bình Nhâm;

- Nam giáp: phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu;

- Bắc giáp: phường Bình Chuẩn, phường Phú Hòa TP. TDM;

     
     

Các tin khác