Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

VIỆN QUY HOẠCH VÀ HỘI KIẾN TRÚC SƯ PHỐI HỢP RA MẮT GIÁO TRÌNH MỸ HỌC

Viện quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương và Hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dương  phối hợp ra mắt giáo trình Mỹ Học do Nhà giáo ưu tú- PDS.TS giảng viên cao cấp Nguyễn Hồng Đào thực hiện.

          “Thẩm mỹ là môn học về cái đẹp- là khoa học về về thẩm mỹ trong tự nhiên, trong xã hội, trong sản xuất và tin thần… trong các hình thái hoạt động thẩm mỹ và ý thức thẩm mỹ… sáng tạo nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật công chúng, quan hệ của nghệ thuật với hình thái ý thức xã hội”

          Giáo trình này giúp cho sinh viên vốn kiến thức cơ bản tri thức , nhận thức về cái đẹp, cái cao cả, cái bi và cái hài nhằm xây dựng con người mới đạt Chân- Thiện – Mỹ trong hoạt động thẩm mỹ và nâng cao ý thức thẩm mỹ, biết kiến tạo cái đẹp.

          Trong quá trình sử dụng và nghiên cứu, định nghĩa từ "mỹ học", người ta ví mỹ học như cái cây có nhiều cành và luôn luôn phát triển vì mỹ học luôn tồn tại trong xã hội, trong thiên nhiên và nghệ thuật .Mỹ học là bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội....

 

Các tin khác