Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2015 VÀ HỘI NGHỊ CBCC-VC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2015

Chiều ngày 10/3 tại trung tâm Hội nghị và sự kiện LUCKY SQUARE, Viện quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, đồng thời tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức và người lao động, tham dự Hội nghị có sự tham dự của Ông Nguyễn Thành Tích- Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Minh Tâm- Phó phòng xây dựng chính quyền của Sở Nội Vụ,cùng hơn 90 Cán bộ viên chức công chức và người lao động Viện quy hoạch.
 

Tại hội nghị ông Nguyễn Hữu Lý-Chi ủy viên, Giám đốc xí nghiệp quản lý công trình và sản xuất VLXD Bình Dương, báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và Phương hướng năm 2015.

Ông Mai Phương Vũ - Chủ tịch công đoàn báo cáo  kết quả phong trào thi đua

            Ông Mai Phương Vũ Chủ tịch Công đoàn Viện quy hoạch báo cáo kết quả phong trào thi đua của cơ quan và công đoàn năm 2014, định hướng phong trào thi đua năm 2015

Đoàn chủ tịch của Hội nghị

 

ông Nguyễn Thành Tích-Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu trong Hội Nghị

            Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; các đại biểu nhấn mạnh chính nhờ sự thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện quy hoạch trong năm 2014 đã giúp Viện quy hoạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và đúng theo Kế hoạch phê duyệt, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh góp phần nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định; hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, đúng quy định, tuân thủ pháp luật; công tác thanh niên được đảm bảo theo pháp luật hiện hành; công tác văn thư lưu trữ đã được tăng cường bảo vệ và phát huy tài liệu lưu trữ.

Ông Huỳnh Văn Minh-Viện trường Viện Quy hoạch phát biểu trong Hội nghị

Qua thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2015 của Viện quy hoạch với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn được giao; 2% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đau cấp tỉnh, về tập thể phấn đấu 6/8 tập thể đạt danh hiệu tận thể lao động tiên tiến, 3/6 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

Bà Mai Như Cúc - Chánh văn phòng Viện quy hoạch báo cáo  công khai việc thu chi kinh phí năm 2014


hơn 90 Cán bộ viên chức công chức và người lao động Viện quy hoạch

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác  năm 2014.


Ông Nguyễn Thành Tích trao bằng khen của Công đoàn Viên chức tỉnh chi Viện quy hoạch

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2014Các tin khác