Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm ĐH Y Dược tại Bình Dương

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN:

Xây dựng Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm ĐH Y Dược tại Bình Dương.

để đám ứng nhu cầu đào tạo sau đại học, góp phần nâng cao trình độ chuyên sâu trong y học của cả nước.

Khu đất dự kiến xây dựng có diện tích 20.000m2 trên đường tạo lực 6 thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 án Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm tại Bình Dương bao gồm các hạng mục: trung tâm phẫu thuật thực nghiệm, viện nghiên cứu y sinh học và các hạng mục phụ trợ (nhà nghỉ cho tài xế, nhà ăn, nhà đặt máy phát điện, trạm xử lý nước thải, cổng hàng rào, nhà xe, nhà bảo vệ, sân vườn …)

 

1. Tên dự án: Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm ĐH Y Dược tại Bình Dương.

2. Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Chủ đầu tư: Đại Học Y Dược TP.HCM.

4. Nguồn vốn đầu tư:

5. Hình thức thực hiện dự án:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Quy mô xây dựng của dự án gồm các hạng mục:

a. Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm:

Tổng diện tích xây dựng:  1,692.11 m2

b. Viện nghiên cứu y sinh học:

Tổng diện tích xây dựng: 5,477.26 m2

c. Các hạng mục phụ trợ:

6. Loại, cấp công trình:

-   Loại công trình: công trình dân dụng – công trình giáo dục.

-   Cấp công trình: cấp III.

7. Thiết bị công nghệ (tạm tính 50% chi phí xây dựng):

8. Tổng mức đầu tư của dự án: 95,273,321,919 đ

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện dự án: năm 2015 – 2018.

Các tin khác