Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN:

- Đầu tư xây dựng Trung tâm lưu trữ tập trung Tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản các tài liệu lưu trữ của cơ quan Nhà nước, các ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân. Qua đó sẽ từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ công chúng trong việc nghiên cứu, đồng thời giới thiệu trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ của Tỉnh;

- Đây là công trình văn hóa của Tỉnh, nghiên cứu sử dụng tài liệu lưu trữ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Do vậy việc xây dựng kho Trung tâm lưu trữ tập trung Tỉnh là cần thiết và cấp bách, nhằm khắc phục tình trạng tồn đọng tài liệu lưu trữu trên địa bàn toàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lịch sử, tài liệu lưu trữ trong quá trình khai thác sử dụng của các tổ chức cá nhân...

Khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm lưu trữ tập trung của Tỉnh có diện tích 9024 m2 thuộc khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ - đô thị Bình Dương.

 

1. Tên dự án: trung tâm lưu trữ tập trung Tỉnh.

2. Địa điểm xây dựng: Đường tạo lực 6, Khu liên hợp công nghiệp- dịch vụ- đô thị Bình Dương.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách

5. Hình thức thực hiện dự án: đầu tư xây dựng mới. 

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

STT

Thành Phần

Chỉ tiêu theo quy hoạch (m2)

Chỉ tiêu đề xuất (m2)

1

Diện tích khu đất xây dựng

9,024

9,024

2

Diện tích xây dựng

 

2,651

3

Tổng diện tích sàn:

 

 

a. Khối công trình chính

 

15,856.95

b. Các công trình phụ trợ

 

668

4

Mật độ xây dựng

30% - 40%

29%

5

Số tầng

 

6 tầng - 9 tầng

6

Hệ số sử dụng đất

 

1.76

7. Loại, cấp công trình:

-   Loại công trình: công trình dân dụng – công trình giáo dục.

-   Cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình cấp III

8. Thiết bị công nghệ:

9. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức đầu tư:                                                 222,069,434,838 đồng

10. Thời gian thực hiện dự án: năm 2015 – 2018.


Các tin khác