Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

THẨM TRA THIẾT KẾ NHÀ Ở XÃ AN SINH XÃ HỘI BECAMEX - KHU 3 KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING MỞ RỘNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ  CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Công trình:

NHÀ Ở XÃ AN SINH XÃ HỘI BECAMEX - KHU 3 KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING MỞ RỘNG

Hạng mục:

TÒA NHÀ K1 

Địa điểm xây dựng:

KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING – THỊ XÃ THUẬN AN – TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 

Chủ đầu tư:

TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP

 

 

 

 

Đơn vị tư vấn thiết kế:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị thẩm tra:

VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650)2220204 

 

 

 

                                     CÁN BỘ THẨM TRA:

 

 

 

Chủ trì thẩm tra

Chủ trì bộ môn Kiến trúc  

Chủ trì bộ môn Kết cấu     

Chủ trì hệ điện     

Chủ trì hệ nước

Chủ trì dự toán

 

: KS. Nguyễn Hữu Danh

: KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương

: KS. Nguyễn Hữu Danh

: KS. Đỗ Tràng Khang

: KS. Lê Thị Thanh Minh

: CN. Nguyễn Hữu Cang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thông tin chung về công trình

- Tên công trình: Nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu 3 khu định cư Việt Sing Mở rộng.

- Tên hạng mục: Tòa nhà K1.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp II.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty đâu tư & phát triển công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC Corp. 

- Địa điểm xây dựng: Khu định cư Việt Sing – thị xã Thuận An – tỉnh Bình Dương 

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân 

1.1.    Giải pháp kiến trúc

- Công trình cấp II.

a) Bảng cân bằng đất đai:

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH

(m2)

TỈ LỆ

(%)

CHỈ TIÊU

(m2/người) 

1

ĐẤT Ở 

1.130,5

28,1

3,14

2

ĐẤT CÂY XANH

1.653,5

41,2

4,59

3

ĐẤT GIAO THÔNG, SÂN BÃI

1.234

30,7

3,43

4

TỔNG CỘNG

4.018

100,0

11.16

b) Chỉ tiêu kỹ thuật:

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LIỆU

ĐVT

1

Diện tích xây dựng

1.130,5

m2

2

Số tầng cao

(trệt, 11 lầu, sân thượng)

12

tầng

3

Tổng diện tích sàn xây dựng

(không kể diện tích sân thượng & mái che)

13.342,0

m2

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

(tính cả diện tích sân thượng & mái che)

14.586,0

m2

5

Tổng số căn hộ

220

căn

6

Dân số dự kiến

(25m2 sàn căn hộ / 1 người)

360

người

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


Công trình:

NHÀ Ở XÃ AN SINH XÃ HỘI BECAMEX - KHU 3 KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING (Giai đoạn 2) 

Hạng mục:

TÒA NHÀ K2, K3 

Địa điểm xây dựng:

KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING – THỊ XÃ THUẬN AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư:

TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP 

Đơn vị tư vấn thiết kế:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN 

Đơn vị thẩm tra:

VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 

CÁN BỘ THẨM TRA 

Chủ trì thẩm tra:

KS. Nguyễn Hữu Danh

Chủ trì bộ môn Kiến trúc:

KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương

Chủ trì bộ môn Kết cấu:

KS. Nguyễn Hữu Danh

Chủ trì hệ Điện:

KS. Đỗ Tràng Khang

Chủ trì hệ Nước:

KS. Lê Thị Thanh Minh

Chủ trì Dự toán:

CN. Nguyễn Hữu Cang

 

 

I. Thông tin chung về công trình

Tên công trình: Nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu 3 khu định cư Việt Sing (Giai đoạn 2).

Hạng mục: tòa nhà K2, K3

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp II.

Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư & phát triển công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC Corp. 

Địa điểm xây dựng: Khu định cư Việt Sing – thị xã Thuận An – tỉnh Bình Dương 

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân 

2. Giải pháp thiết kế:

2.1 Giải pháp thiết kế kiến trúc:

Hạng mục: tòa nhà K2

a )Bảng cân bằng đất đai

- Công trình cấp II.

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH

(m2)

TỈ LỆ

(%)

CHỈ TIÊU

(m2/người) 

1

ĐẤT Ở 

3.391,5

21,5

3,14

2

ĐẤT CÂY XANH

6.128,5

38,9

5,68

3

ĐẤT GIAO THÔNG, SÂN BÃI

6.249,0

39,6

5,78

4

TỔNG CỘNG

15.769,0

100,0

14,60

b) Chỉ tiêu kỹ thuật:

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LIỆU

ĐVT

1

Diện tích xây dựng

1.130,5

m2

2

Số tầng cao

(trệt, 11 lầu, sân thượng)

12

tầng

3

Tổng diện tích sàn xây dựng

(không kể diện tích sân thượng & mái che)

13.342,0

m2

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

(tính cả diện tích sân thượng & mái che)

14.586,0

m2

5

Tổng số căn hộ

220

căn

6

Dân số dự kiến

(25m2 sàn căn hộ / 1 người)

360

người

Hạng mục: tòa nhà K3

a )Bảng cân bằng đất đai

- Công trình cấp II.

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH

(m2)

TỈ LỆ

(%)

CHỈ TIÊU

(m2/người) 

1

ĐẤT Ở 

3.391,5

21,5

3,14

2

ĐẤT CÂY XANH

6.128,5

38,9

5,68

3

ĐẤT GIAO THÔNG, SÂN BÃI

6.249,0

39,6

5,78

4

TỔNG CỘNG

15.769,0

100,0

14,60

b) Chỉ tiêu kỹ thuật:

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LIỆU

ĐVT

1

Diện tích xây dựng

1.130,5

m2

2

Số tầng cao

(trệt, 14 lầu, sân thượng)

15

tầng

3

Tổng diện tích sàn xây dựng

(không kể diện tích sân thượng & mái che)

13.342,0

m2

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

(tính cả diện tích sân thượng & mái che)

14.586,0

m2

5

Tổng số căn hộ

220

căn

6

Dân số dự kiến

(25m2 sàn căn hộ / 1 người)

360

người

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Công trình:

NHÀ Ở XÃ AN SINH XÃ HỘI BECAMEX - KHU 4 KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING (Giai đoạn 2)

Hạng mục:

TÒA NHÀ K4, K5, K6 

Địa điểm xây dựng:

KHU ĐỊNH CƯ VIỆT SING – THỊ XÃ THUẬN AN – TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 

Chủ đầu tư:

TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP

 

 

 

 

Đơn vị tư vấn thiết kế:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị thẩm tra:

VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650)2220204 

 

 

 

                                     CÁN BỘ THẨM TRA:

 

 

 

Chủ trì thẩm tra

Chủ trì bộ môn Kiến trúc  

Chủ trì bộ môn Kết cấu     

Chủ trì hệ điện     

Chủ trì hệ nước

Chủ trì dự toán

 

: KS. Nguyễn Hữu Danh

: KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương

: KS. Nguyễn Hữu Danh

: KS. Đỗ Tràng Khang

: KS. Lê Thị Thanh Minh

: CN. Nguyễn Hữu Cang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thông tin chung về công trình

- Tên công trình: Nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu 4 khu định cư Việt Sing (Giai đoạn 2).

- Tên hạng mục: Tòa nhà K4, K5, K6.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp II.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư & phát triển công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC Corp.

- Địa điểm xây dựng: Khu định cư Việt Sing – thị xã Thuận An – tỉnh Bình Dương

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân

1.1.    Giải pháp kiến trúc:

a )Bảng cân bằng đất đai

Hạng mục: tòa nhà K4, K5, K6

- Công trình cấp II.

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH

(m2)

TỈ LỆ

(%)

CHỈ TIÊU

(m2/người)

1

ĐẤT Ở

3.391,5

21,5

3,14

2

ĐẤT CÂY XANH

6.128,5

38,9

5,68

3

ĐẤT GIAO THÔNG, SÂN BÃI

6.249,0

39,6

5,78

4

TỔNG CỘNG

15.769,0

100,0

14,60

b) Chỉ tiêu kỹ thuật: từng hạng mục tòa nhà K4, K5, K6

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LIỆU

ĐVT

1

Diện tích xây dựng

1.130,5

m2

2

Số tầng cao

(trệt, 11 lầu, sân thượng)

12

tầng

3

Tổng diện tích sàn xây dựng

(không kể diện tích sân thượng & mái che)

13.342,0

m2

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

(tính cả diện tích sân thượng & mái che)

14.586,0

m2

5

Tổng số căn hộ

220

căn

6

Dân số dự kiến

(25m2 sàn căn hộ / 1 người)

360

người

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

REPORTS OF

RESULTS OF CONSTRUCTION DESIGN VERIFICATION

 

Dự án:

Project: 

 

ZONE DFG PHASE I

ZONE DFG PHASE I

Công trình:

Works:

F8 – GARDEN HOUSE, F9 - TERRACE HOUSE

F8 - GARDEN HOUSE, F9 - TERRACE HOUSE

Địa điểm xây dựng:

 

 

Construction location:

KHU ĐÔ THỊ MỚI THUỘC KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG

The modern Urban Zone belonging to the Binh Duong Industrial, Service and Residential Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

 

 

 

Chủ đầu tư:

Owner:

 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU

BECAMEX TOKYU Co.Ltd

 

 

 

Đơn vị tư vấn thiết kế:

Design consultancy unit:

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FUJINAMI

FUJINAMI CONSTRUCTION CONSULTANT Co.Ltd

 

 

 

Đơn vị thẩm tra:

 

VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BÌNH DƯƠNG

 

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650) 3856321

 

 

BINH DUONG URBAN DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTE

Address: Tower B, 3rd Floor, Binh Duong Administration Center. Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong province

Phone: (0650) 2220202 - Fax: (0650) 3856321      

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ THẨM TRA:

  VERIFICATION STAFF:

 

 

 

 

 

 

Chủ trì thẩm tra

Majorof verification

 

Chủ trì bộ môn Kiến trúc

Major of Architecture Department

 

Chủ trì bộ môn Kết cấu     

Major of Structural Department

 

Chủ trì hệ điện     

Major of Electricity Department

 

Chủ trì hệ nước

Major of Hydraulic Department

 

: KS. Nguyễn Hữu Danh

: Eng. Nguyen Huu Danh

 

: KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương

: Arch. Huynh Thi Ngoc Phuong

 

: KS. Nguyễn Hữu Danh

: Eng. Nguyen Huu Danh

 

: KS. Đỗ Tràng Khang

: Eng. Do Trang Khang

 

: KS. Lê Thị Thanh Minh

: Eng. Le Thi Thanh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Thông tin chung về công trình

I. General information about the work

- Tên dự án: ZONE DFG PHASE I.

- Project name: DFG ZONE PHASE I.

- Tên công trình: F8 – GARDEN HOUSE, F9 - TERRACE HOUSE.

- Work name: F8 - GARDEN HOUSE, F9 - TERRACE HOUSE.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp III.

- Type and level of works: Civil works; Level III.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH BECAMEX TOKYU.

- Investor: BECAMEX TOKYU Co.Ltd.

- Địa điểm xây dựng: khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Construction Location: The modern Urban Zone belonging to the Binh Duong Industrial, Service and Residential Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng FUJINAMI

- Contractor of construction design: FUJINAMI Construction Consultants Co.Ltd.

1.1.    Giải pháp kiến trúc

1.1. Solution of architecture

1.1.1 Khu nhà liên kế vườn:

1.1.1 Garden house area:

- Công trình cấp III.

- Buildings level III.

- Số tầng: 4 tầng.

- Number of floors: 4 floors.

- Tổng diện tích: 19854 m2; trong đó

- Total area: 19 854 m2; including

+ Diện tích cây xanh        : 1949 m2 .

+ Green area: 1949 m2.

+ Diện tích đất phân lô: 13363 m2.

+ Unit Subdivision Land: 13 363 m2.

+ Diện tích đất giao thông : 4542 m2.

+ Traffic Land: 4542 m2.

- Mật độ xây dựng toàn khu: 33,7%.

- Building density whole area: 33.7%.

- Tổng diện tích sàn: 20046 m2.

- Total floor area: 20,046 m2.

1.1.2    Khu nhà liên kế:

1.1.2 Terrace houses area:

- Công trình cấp III.

- Building Level III.

- Số tầng: 5 tầng.

- Number of floors: 5 floors.

- Tổng diện tích: 34761 m2; trong đó

- Total area: 34 761 m2; including

+ Diện tích cây xanh        : 6322 m2 .

+ Green area: 6322 m2.

+ Diện tích đất phân lô: 17790 m2.

+ Unit Subdivision Land: 17790 m2.

+ Diện tích đất giao thông : 10549 m2.

+ Traffic Land: 10 549 m2.

+ Mật độ xây dựng toàn khu: 38,6%.

+ Building density whole area: 38.6%.

+ Tổng diện tích sàn: 67070 m2.

+ Total floor area: 67,070 m2.

 

Các tin khác