Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

Viện Quy hoạch phát triên đô thị Bình Dương báo cáo năng lực của tổ chức và cá nhân trong đơn vị

BÁO CÁO

Năng lực của tổ chức và cá nhân của đơn vị 

           Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-SXD ngày 10/7/2014 về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

          Theo đề cương báo cáo của Đoàn kiểm tra,

          Viện Quy hoạch phát triên đô thị Bình Dương báo cáo năng lực của tổ chức và cá nhân trong đơn vị như sau:

          I. Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương

          Địa chỉ: Tầng 3, Tháp B, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

          Số điện thoại: (0650)2220202                    Fax: (0650)2220204

          Quyết định thành lập: tại văn bản số 1292/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương

          Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: tại văn bản số 1666/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Bình Dương

          II. Danh sách và năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia công tác chuyên môn (kèm theo bản khai năng, kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ của các cá nhân):

       

            Stt

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Loại chứng chỉ

1

Huỳnh Văn Minh

- Kiến trúc sư

- Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

- Chứng chỉ kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án hạng hai

2

Huỳnh Minh Tâm

- Kiến trúc sư

- Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: thiết kế kiến trúc, Thiết kế quy hoạch

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

- Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp (lĩnh vực kiến trúc)

3

Ngô Viết Nam Sơn

- Tiến sỹ Khoa học Quy hoạch kiến trúc

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

- Chủ nhiệm đồ án

4

Lê Trọng Bình

- Kiến trúc sư

- Tiến sỹ Quy hoạch – kiến trúc đô thị

- Chứng chỉ Quy hoạch và quản lý Hạ tầng đô thị, Nhật bản 1999

- Chứng chỉ Quy hoạch nâng cấp đô thị, WB - Singapore 2001

- Chứng chỉ Chiến lược phát triển du lịch bền vững, Tổ chức Du lịch thế giới (WTO)- Maldives 2007

5

Châu Mỹ Anh

Thạc sỹ kiến trúc

- Chứng chỉ hành nghề: thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng

- Chứng chỉ kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án

6

Nguyễn Văn Hiệp

Tiến sỹ xây dựng dân dụng công nghiệp

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1

- Chứng chỉ hành nghề: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

7

Trần Thị Sen

- Thạc sỹ, kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và môi trường

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp

8

Nguyễn Minh Trung

- Kiến trúc sư quy hoạch – đô thị

- Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

9

Nguyễn Trường Thơ

- Kỹ sư xây dựng

 

10

Đinh Quốc Việt

- Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và đô thị

 

11

Đỗ Huy Du

- Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật

 

12

Lê Hồ Hoàng Trúc

- Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị

 

13

Ngô Quang Trung

-Kiến trúc sư Kiến trúc công trình

- Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế Quy hoạch xây dựng

14

Võ Thanh An

- Kỹ sư xây dựng

 

15

Nguyễn Minh Tú

- Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng và lưới điện; Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện công trình dân dụng- công nghiệp

16

Nguyễn Văn Trung

- Trắc địa- địa hình

 

17

Nguyễn Thị Ánh Nga

- Kỹ sư công trình thủy

- Thạc sỹ kỹ thuật

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình

18

Võ Đăng Khoa

- Kỹ sư cầu đường

 

19

Trần Thị Liên Phương

- Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

20

Trần Vũ

- Kiến trúc sư kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

21

Phạm Thị Bích Dung

- Kiến trúc sư kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế quy hoạch xây dựng

22

Tăng Thiên Thương

- Kiến trúc sư kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội, ngoại thất công trình

23

Đặng Quốc Thông

- Kiến trúc sư kiến trúc công trình

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội, ngoại thất công trình

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội, ngoại thất công trình

24

Lê Ngọc Tâm

- Kiến trúc sư quy hoạch vùng và đô thị

 

25

Lê Huỳnh Thảo Nguyên

- Kiến trúc sư quy hoạch vùng và đô thị

 

26

Huỳnh Văn Huy

- Kỹ sư kỹ thuật đô thị

 

27

Nguyễn Duy Vũ

- Kỹ sư kỹ thuật đô thị

 

28

Nguyễn Lê Thảo Tiên

- Kỹ sư kỹ thuật đô thị

 

29

Nguyễn Phước Thái Bình

- Kỹ sư xây dựng

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: công trình công nghiệp, dân dụng

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình: Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp

30

Khổng Trọng Minh

- Kỹ sư điện – điện tử

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: công trình điện dân dụng, công nghiệp

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng : thiết kế công trình điện dân dụng công nghiệp

31

Nguyễn Đắc Quang

- Kỹ sư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

32

Đỗ Thị Thanh Nga

- Kỹ sư kiến trúc; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

33

Nguyễn Trường Anh

- Kỹ sư xây dựng

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

34

Đỗ Minh Trí

- Kỹ sư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng – hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

35

Đỗ Quốc Đạt

- Kỹ sư kỹ thuật công trình

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng

36

Nguyễn Thanh Nam

- Kỹ sư xây dựng

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng

37

Hoàng Trọng Tuân

- Kỹ sư xây dựng

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

- Chứng nhận hoàn thành khóa học: chỉ huy trưởng Công trường

38

Phạm Minh Quang

Kỹ sư kiến trúc

Chứng chỉ chủ trì thiết kế công trình

39

Phạm Anh Tuấn

- Kỹ sư xây dựng

- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

40

Phạm Quang Nhật

Kỹ sư xây dựng (kiến trúc)

 

41

Nguyễn Văn Thì

Kỹ sư thủy lợi

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện

43

Phan Hồng Điệp

Kỹ sư điện – điện tử

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt điện và thiết bị điện công trình dân dụng-công nghiệp

43

Lê Thị Lan Trâm

Kỹ sư xây dựng dận dụng và công nghiệp

 

44

Nguyễn Hùng Cường

Kỹ sư xây dựng

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

45

Lê Minh Thuận

Kỹ sư xây dựng

 

46

Trần đình nghĩa

Kỹ sư xây dựng (cầu-đường)

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thong (cầu-đường bộ)

47

Phan Xuân Tưởng

Kỹ sư cấp thoát nước

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cấp-thoát nước

48

Võ Đình Hải

Kỹ sư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

49

Nguyễn Văn Hào

- Cao đẳng xây dựng cầu đường

 

50

Nguyễn Hồng Thư

- Cao đẳng công nghệ KT công trình xây dựng

 

51

Bùi Chí Vũ

- Cao đẳng kỹ thuật xây dựng

 

52

Huỳnh Khánh Nguyên

Kỹ sư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng – hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

53

Nguyễn Đặng Thế Huy

Kỹ sư xây dựng

 

54

Dư Nguyễn Diễm Ngân

Kỹ sư xây dựng

 

55

Phạm Minh Đạt

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

 

56

Lý Minh Tâm

- Kiến trúc sư

- Thạc sĩ QLĐT và công trình

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình

57

Huỳnh Thị Ngọc Phương

Kiến trúc sư

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình

58

Nguyễn Hữu Cang

Cao đẳng kinh tế xây dựng

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

59

Lê Thành Nhân

Kỹ sư điện – điện tử

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình dân dụng

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt công trình xây dựng

60

Ngô Viết Hoàng Phong

Thạc sĩ – Kỹ sư điện

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp

61

Trần Minh Huệ

Kỹ sư Đô thị

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp, thoát nước công trình xây dựng

62

Nguyễn Hữu Danh

Kỹ sư xây dựng (kỹ thuật công trình

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp

63

Huỳnh Tấn Lợi

Kỹ sư xây dựng (dân dụng & công nghiệp)

Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

64

Đoàn Khải Tuấn

Kỹ sư Xây dựng

 

65

Ninh Trung Nam

Kỹ sư Xây dựng

 

66

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Kỹ sư xây dựng thủy lợi – Thủy điện – cấp thoát nước

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng

67

Nguyễn Văn Hiểu

Kỹ sư xây dựng

 

68

Đỗ Tràng Khang

Kỹ sư điện – điện tử

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp

69

Lê Tuấn Sỹ

Kiến trúc sư kiến trúc công trình

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội – ngoại thất công trình

70

Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư thủy lợi

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng công nghiệp thủy lợi

71

Mai Huy Phiên

Kỹ sư thủy lợi

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi

72

Lê Cao Trung

Kỹ sư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước

73

Nguyễn Tấn Đạt

Kỹ sư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông

74

Bùi Minh Duy

Trung cấp kỹ thuật cấp thoát nước

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước

75

Mai Như Cúc

- Cử nhân kế toán

 

76

Đặng Thị Huế

- Cử nhân kinh tế kế toán – kiểm toán

 

77

Phạm Trương Hoàng Khang

- Cử nhân tài chính – ngân hàng

 

78

Nguyễn Hồng Phượng

- Cử nhân kế toán

 

79

Nguyễn Thị Thu Trang

- Cử nhân kế toán

 

80

Huỳnh Tấn Trung

- Cử nhân kế toán

 

81

Nguyễn Hữu Lý

- Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh

- Cử nhân kinh tế thủy sản –kinh tế kỹ thuật

- Cử nhân ngoại ngữ:Tiếng Anh

 

82

Mai Phương Vũ

- Cử nhân ngoại ngữ

- Cử nhân kế toán

 

83

Trịnh Thế Dũng

Tiến sỹ - Kỹ sư PCCC

Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế hệ thống PCCC công trình xây dựng

84

Đàm Thị Thủy

Cử nhân môi trường

 

85

Nguyễn Khánh Nam

Kiến trúc sư quy hoạch đô thị

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy hoạch xây dựng

86

Nguyễn Hữu Nghĩa

Kiến trúc sư quy hoạch đô thị

 

87

Nguyễn Trung Hiếu

Kiến trúc sư

 

88

Hồ Quốc Tâm

Kỹ sư hạ tầng

 

89

Trần Ngọc Quý

Kỹ sư hạ tầng đô thị

 

 

          III. Bản khai năng lực và kinh nghiệm của tổ chức:

          A. Giám sát thi công xây dựng công trình

          1. Có trên 20 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, gồm:

         2. Đã giám sát 01 công trình cấp I:

- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa Nam Anh (tài liệu chứng minh kèm theo).

- Quy mô: Tổng diện tích sàn: 4.336,3 m2 (tầng hầm+ tầng trệt+ 9 tầng lầu), chiều cao 39,1m

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Năm Anh

- Địa chỉ: 2A/8 khi phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

B. Lập dự án đầu tư

1. Có trên 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án (danh sách tại mục II)

2. Có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng I, chủ nhiệm thiết kế hạng I công trình cùng loại (tài liệu chứng minh kèm theo),gồm:

2.1) KTS Châu Mỹ Anh

2.2) KTS Trần Vũ

2.3) KTS Ngô Quang Trung

C. Thiết kế xây dựng công trình

1. Có trên 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư thuộc các chuyên ngành phù hợp (danh sách tại mục II)

2. Có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1, gồm:

2.1) KTS Ngô Viết Nam Sơn

2.2) KTS Châu Mỹ Anh

2.3) KTS Ngô Quang Trung

2.4) KTS Tăng Thiên Thương

3. Có người đủ điều kiện làm chủ trì các bộ môn thiết kế xây dựng công trình, gồm:

3.1) KTS Ngô Viết Nam Sơn

3.2) KTS Châu Mỹ Anh

3.3) KTS Ngô Quang Trung

3.4) KTS Tăng Thiên Thương

3.5) KS Nguyễn Hữu Danh – Chủ trì bộ môn kết cấu

3.6) KS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ trì bộ môn kết cấu

g) Lê Thành Nhân – Chủ trì thiết kế cơ - điện

3.7) Ngô Viết Hoàng Phong – Chủ trì thiết kế điện

3.8) Trần Minh Huệ – Chủ trì thiết kế nước

3.9) Trịnh Thế Dũng – Chủ trì thiết kế PCCC

4. Đã thiết kế 01 công trình cấp 1:

- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa Nam Anh

- Quy mô: Tổng diện tích sàn: 4.336,3 m2 (tầng hầm+ tầng trệt+ 9 tầng lầu), chiều cao 39,1m

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Năm Anh

- Địa chỉ: 2A/8 khi phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

D. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

1. Có trên 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư thuộc các chuyên ngành phù hợp (danh sách tại mục II)

2. Có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1, gồm:

2.1) KTS Ngô Viết Nam Sơn

2.2) KTS Châu Mỹ Anh

2.3) KTS Ngô Quang Trung

2.4) KTS Tăng Thiên Thương

3. Có người đủ điều kiện làm chủ trì các bộ môn thiết kế xây dựng công trình, gồm:

3.1) KTS Ngô Viết Nam Sơn

3.2) KTS Châu Mỹ Anh

3.3) KTS Ngô Quang Trung

3.4) KTS Tăng Thiên Thương

3.5) KS Nguyễn Hữu Danh – Chủ trì bộ môn kết cấu

3.6) KS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ trì bộ môn kết cấu

g) Lê Thành Nhân – Chủ trì thiết kế cơ - điện

3.7) Ngô Viết Hoàng Phong – Chủ trì thiết kế điện

3.8) Trần Minh Huệ – Chủ trì thiết kế nước

3.9) Trịnh Thế Dũng – Chủ trì thiết kế PCCC

4. Đã thẩm tra thiết kế 01 công trình cấp 1:

- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa Nam Anh

- Quy mô: Tổng diện tích sàn: 4.336,3 m2 (tầng hầm+ tầng trệt+ 9 tầng lầu), chiều cao 39,1m

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Năm Anh

- Địa chỉ: 2A/8 khi phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đ. Tư vấn đấu thầu

1. Có nhân sự chuyên môn ngành nghề xây dựng (danh sách tại mục II)

2. Có 08 nhân sự được bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu:

 


Các tin khác