Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

HƯỚNG DẪN Hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới

trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 03 HD/TWĐTN ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2013; căn cứ chương trình phối hợp giữa Sở NN&PTNT và Tỉnh Đoàn Bình Dương trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015; thực hiện kế hoạch số 199 KH/TĐ ngày 15/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương về hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 – 2015; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013, cụ thể như sau:

Phương châm: Tư duy mới, Kỹ thuật mới, Sản phẩm mới, Nếp sống mới.

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tiếp tục thực hiện nội dung, giải pháp phù hợp để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” theo hướng rõ việc, rõ mô hình.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện những công trình, phần việc thanh niên cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động Tuổi trẻ Bình Dương tham gia xây dựng nông thôn mới phải được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn và đông đảo Đoàn viên, thanh thiếu nhi; nội dung triển khai tại cơ sở phải có kết quả cụ thể, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG – GIẢI PHÁP:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới:

- Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới thông qua các phương tiện truyền thông như báo, đài, website Tỉnh Đoàn (tuoitrebinhduong.vn), bản tin Đoàn, Hội,…

- Đổi mới hình thức sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào bản tin sinh hoạt hàng tháng của chi Đoàn, chi Hội.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các hoạt động nổi bật của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các diễn đàn Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Thành lập các đội tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên trẻ về xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các đội kịch tương tác, biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; thành lập và duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng lồng ghép với tuyên truyền về các mặt đời sống xã hội về nông thôn; tổ chức các cuộc thi, hội thi về “Thanh niên với xây dựng nông thôn mới”.

- Tổ chức các hoạt động sơ kết, hội nghị chuyên đề đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của Đoàn thanh niên các cấp; tổ chức các chương trình tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến ở nông thôn, các phương pháp hay, sáng kiến, sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

2. Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế:

- Định hướng thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tiếp tục hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các hình thức tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Định hướng thanh niên xây dựng mô hình “Kinh tế xanh” trong sản xuất nông nghiệp- phát triển kinh tế bằng trồng trọt, chăn nuôi an toàn; khuyến khích thanh niên nông thôn chủ động đăng ký đảm nhận các chương trình phát triển kinh tế ở nông thôn, nhất là các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để tạo ra sản phẩm nông sản mới có chất lượng cao, từ đó tạo mô hình mẫu để nhân rộng trong thanh niên địa phương và cộng đồng.

- Thông qua đề án 103, đề án Hỗ trợ hộ thanh niên nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm và thoát nghèo: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; tổ chức các chương trình tư vấn “Khởi sự doanh nghiệp” cho 100% thanh niên trên địa bàn khi có nhu cầu; hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác sản xuất, các CLB thanh niên làm kinh tế giỏi, giúp thanh niên có môi trường thuận lợi để trao đổi, chia sẻ và giúp nhau làm kinh tế; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể đồng thời hướng dẫn thanh niên xây dựng các mô hình khuyến công,…

- Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu và xây dựng kênh thông tin đến thanh niên nông thôn về việc làm, các ngành nghề mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời động viên thanh niên nông thôn phát huy ngành nghề truyền thống của địa phương.

- Hướng dẫn các thủ tục vay vốn, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để xây dựng điểm các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập;  

- Phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nông dân trẻ.

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi; giới thiệu các điển hình tiên tiến tham gia xét tặng các giải thưởng của tỉnh, cụm và Trung Ương,…

3. Tổ chức lực lượng tham gia xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở của địa phương và giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự các xã nông thôn:

- Thành lập và duy trì các đội Tình nguyện xanh bảo vệ môi trường tại các xã trọng điểm về tài nguyên môi trường, các xã nông thôn mới; phát huy hiệu quả của đề án “Thanh niên xung phong Bình Dương tham gia bảo vệ môi trường” giai đoạn 2011 – 2015, qua đó xây dựng các mô hình bảo vệ tài nguyên môi trường của Đoàn có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch Đoàn thanh niên tham gia tuyên truyền, bảo vệ tài nguyên môi trường năm 2013; duy trì hoạt động của các đội Tình nguyện xanh bảo vệ tài nguyên môi trường, thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, vận động người dân không xả rác bừa bãi, dọn dẹp vệ sinh cơ quan, trường học, bia, đài tưởng niệm, xây dựng và sửa chữa đường giao thông nông thôn…; vận động ĐVTN, gia đình và nhân dân tích cực hưởng ứng các buổi phát động ra quân Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh trong toàn tỉnh, đồng thời tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh thông qua các đợt cao điểm như: Ngày môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn vào tuần lễ thứ ba của tháng 9, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè...

- Tổ chức cho ĐVTN trồng và chăm sóc cây xanh theo quy hoạch của địa phương; xây dựng mô hình thu gom rác thải; hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng nước sạch, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình bảo vệ dòng sông quê hương. Vận động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công, vật liệu để cùng với chính quyền địa phương tu sửa, bảo dưỡng, xây dựng các trục đường giao thông liên thôn, liên xóm, tu sửa các công trình văn hóa, di tích lịch sử, xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương.

- Vận động các hộ gia đình trẻ đăng ký cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại chăn nuôi, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng,… tạo mẫu để các hộ gia đình khác tham khảo. Động viên ĐVTN tích cực vận động gia đình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cùng gia đình cải tạo công trình, xây dựng cảnh quan; đồng thời, hỗ trợ các hộ gia đình khác, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn trong chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tược,…

- Tổ chức đăng ký thi đua tham gia xây dựng cảnh quan, hạ tầng nông thôn giữa các Chi Đoàn địa phương và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các Chi Đoàn có thành tích xuất sắc. Triển khai nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự.

- Tham gia tổ chức, tạo điều kiện và phát huy hiệu quả các đội phòng chống tội phạm tại các xã nông thôn. Tổ chức các đội tuần tra thanh niên bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thành lập và phát huy các mô hình Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin để hỗ trợ, cảm hóa thanh niên chậm tiến, giúp đỡ thanh niên vi phạm pháp luật, trại viên, phạm nhân mãn hạn tù- cải tạo bắt buộc hòa nhập cộng đồng, vươn lên trở thành người có ích.

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn; vận động thanh niên nông thôn đi đầu xây dựng nếp sống mới ở nông thôn:

- Tổ chức cho ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động lễ, hội lành mạnh; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; vận động thanh niên nông thôn gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Các cơ sở Đoàn phối hợp với các ngành chức năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các Điểm Bưu điện văn hóa xã, Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng, các Điểm Truy cập internet thanh niên,… Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đoàn viên thanh niên; hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình CLB Gia đình trẻ, CLB Tiền hôn nhân, CLB Kỹ năng xã hội và các CLB sở thích khác; thành lập các đội tuyên truyền thanh niên, các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức các hội thi, diễn đàn thanh niên… dưới hình thức sân khấu hóa; tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho thanh niên, tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, mở các lớp tập huấn, lớp năng khiếu hè…tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc tuyên truyền, tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua Cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”.

- Đoàn thanh niên khối hành chính – sự nghiệp, trường học tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn thành lập các tổ, trung tâm tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh trong thanh niên nông thôn… Phát huy hiệu quả đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương”.

- Huy động nguồn lực toàn xã hội để tổ chức các sân chơi dành cho thanh thiếu nhi tại các xã nông thôn mới. Chủ trì, đăng cai các hoạt động giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có lực lượng thanh niên làm nòng cốt. Đặc biệt ưu tiên phát triển các mô hình câu lạc bộ TDTT, văn nghệ mang bản sắc riêng gắn với đặc thù của từng địa phương, từng dân tộc.   

- Tổ chức các ngày hội, hội trại, chương trình huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho thanh niên.

5. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn. Tổ chức mô hình "Trí thức trẻ xây dựng nông thôn mới".

Tập trung củng cố các tổ chức chi đoàn, chi Hội LHTN ở địa phương.   Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ Bí thư chi đoàn và Đoàn cơ sở, cán bộ Hội; Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Đoàn -Hội, chú trọng việc tổ chức sinh hoạt theo các chuyên đề; Ưu tiên phát triển các hình thức tập hợp thanh niên qua mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích, đồng hương;

Khảo sát và nắm bắt lại tình hình thanh niên trên địa bàn, đặc biệt là tình hình thanh niên đi làm ăn xa. Thu hút, tạo điều kiện và khuyến khích đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đang học tập trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh, thanh niên đi làm ăn xa cùng tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội trên địa bàn nông thôn.

Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên, dài hạn là trí thức trẻ tham gia tuyên truyền các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên.  

6. Tổ chức khảo sát xây dựng dự án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013:

Tiến hành khảo sát nhằm nắm bắt tình hình thực hiện, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, công trình, phần việc Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của 30 xã được tỉnh chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, qua đó đưa ra các phương hướng chỉ đạo phù hợp để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình.

- Thời gian: dự kiến cuối tháng 6- đầu tháng 7/2013

- Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng (khảo sát các xã Thanh An, Định Thành, Long Tân, Minh Hòa); Huyện Phú Giáo (khảo sát các xã Tân Hiệp, An Linh, An Thái, Tam Lập); Huyện Tân Uyên (khảo sát các xã Thạnh Hội, Bình Mỹ, Bạch Đằng, Lạc An); Huyện Bến Cát (khảo sát các xã Long Nguyên, Trừ Văn Thố, Cây Trường, Chánh Phú Hòa).

- Nội dung khảo sát: Quy hoạch nông thôn mới tại các xã; những hạng mục, công trình, dự án dự kiến tổ chức Đoàn có thể đảm nhận; Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức các hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; các nội dung có liên quan đến đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020”;  Khảo sát thành lập các điểm truy cập internet thanh niên; Những đề xuất và kiến nghị của tổ chức Đoàn để triển khai hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng nông thôn mới"…

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

- Tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn, triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.   

- Chú trọng công tác phối hợp và phát huy hiệu quả thực hiện các đề án “Hỗ trợ hộ thanh niên nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm và thoát nghèo”, đề án 103, đề án “Thanh niên xung phong Bình Dương tham gia bảo vệ môi trường”, đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương”, đề án “Phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Bình Dương”, đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân Bình Dương” trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thành lập tổ công tác với thành phần gồm Thường trực Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Tỉnh Đoàn tiến hành khảo sát các dự án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các chương trình thanh niên tình nguyện hè, các Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện, các hoạt động cao điểm về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường hàng năm… tập trung vào các xã nông thôn mới.

- Chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan như Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng chính sách xã hội, Sở lao động Thương binh & Xã hội, Sở xây dựng… ký kết các chương trình, kế hoạch liên tịch để tạo điều kiện về nguồn lực tổ chức các hoạt động.

- Giao Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung của hướng dẫn. Các Ban Tỉnh Đoàn trên cơ sở nội dung liên quan phối hợp với Ban Thanh niên nông thôn để triển khai thực hiện.

2. Các huyện, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc:

- Trên cơ sở Hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng hướng dẫn/ kế hoạch năm 2013 của đơn vị mình sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo   30 xã phải hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015.

- Huyện Đoàn Dầu Tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên, Bến Cát: làm việc với Đảng Uỷ, UBND các xã điểm về mục đích của chương trình khảo sát các dự án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xin ý kiến về thời gian cùng các nội dung làm việc, bố trí địa điểm và chỉ đạo các cơ sở Đoàn chuẩn bị các nội dung khảo sát theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

- Đoàn khối cơ quan, Đoàn thanh niên các công ty cao su, Đoàn các trường Đại học, cao đẳng tổ chức các đội tình nguyện chuyên tuyên truyền về nông thôn mới bằng các phương thức sinh động và trực quan; hướng dẫn thanh niên nông thôn các mô hình, kỹ thuật sản xuất mới, hiệu quả.

- Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Sở Phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp huy động nguồn lực đảm nhận các dự án, công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới.         

- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh tiếp tục căn cứ Bảng phân công các đơn vị hỗ trợ 30 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015 (kèm theo kế hoạch số 199 KH/TĐ ngày 15/5/2012) để tăng cường hỗ trợ các xã nông thôn mới.

Trên đây là Hướng dẫn hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Các đơn vị căn cứ hướng dẫn để triển khai có hiệu quả các hoạt động. Báo cáo chuyên đề năm 2013 gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông qua Ban Thanh niên nông thôn trước ngày 25/10/2013.

* Mọi thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại: 06503.827.911, gặp đ/c Vân.

 

Nơi nhận:                                                               

- Văn phòng I, II TW Đoàn;                                                 

- Ban TNNT TW Đoàn;

- BCĐ nông thôn mới Tỉnh;

- VP UBND Tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh; Ban DV T.ủy;

- TT Tỉnh Đoàn; các ban Tỉnh Đoàn; (edocman);

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Lưu: VT, Ban TNNT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Hồng Thắng