Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Danh bạ

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH-TƯ VẤN XÂY DỰNG
Sđt : 0274 2220296 Giám đốc Trung Tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng :Mr Nguyễn Phước Thái Bình

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN TỔNG HỢP 2
TRUNG TÂM QUY HOẠCH  2 SĐT: 0274.2220205

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN TỔNG HỢP 1
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN TỔNG HỢP 1 SĐT: 0274 2220296